Kaasaegne
tervisekeskus

Vaata majajuhti ja rendipindasid

Esimene läbimõeldud ja tervikliku lahendusega
uus kaasaegne tervisekeskus Tartumaal

Esimene kaasaegne beebide ujutamise ja füsioteraapia bassein Tartus

Head parkimisvõimalused ja väga hea ühendus erinevate
bussiliinidega

Keskuse perearstipraksised on tunnustatud kui ühed parimad ning on väga tihedalt seotud nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga